"> - Đức Huy Grand Hotel & Spa Lào Cai

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đich thu thập thông tin khách hàng

Đức Huy Grand Hotel & Spa thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi đặt phòng với mục đích phục vụ cho việc thực hiện yêu cầu đặt phòng của khách hàng và chăm sóc sau khi sử dụng dịch vụ, trao đổi thông tin khi cần thiết. Đức Huy Grand Hotel & Spa thu thập thông tin thông qua giao dịch mua hàng và tham gia bình luận, đánh giá dịch vụ qua website.

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

Đức Huy Grand Hotel & Spa thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Đức Huy Grand.

Việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng được thực hiện dựa trên sự đồng ý của khách hàng tham gia mua sắm tại Website: www.duchuygrandhotel.com Ngoài các dịch vụ trên Đức Huy Grand Hotel & Spa sẽ không thu thập bất kỳ thông tin từ các phương tiện khác của khách hàng.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm đã thông báo khách hàng có thể gửi khiếu nại của mình đến Đức Huy Grand Hotel & Spa qua các hình thức để được giải quyết:

o             Gửi email: duchuygrandhotel@gmail.com

o             Điện thoại: 0846 880 633 hoặc 0214 3833 229

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thông tin khách hàng sẽ được Đức Huy Grand Hotel & Spa sử dụng như mục 1 và không được cung cấp cho đơn vị thứ ba.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Khách sạn Đức Huy Grand Hotel & Spa là đơn vị trực tiếp thu thập thông tin khách hàng trên website: duchuygrandhotel.com

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến sử lý thông tin quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Khách sạn Đức Huy Grand Hotel & Spa

  • Số 072-074 Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai
  • Điện thoại: 0214 3833 229
  • Hotline: 0846 880 633
  • Email: duchuygrandhotel@gmail.com

6. Phương thức, công cụ khách hàng có thể tiếp cận chính sửa thông tin cá nhân

Cách 1: Khách hàng liên hệ trực tiếp với Đức Huy Grand Hotel & Spa để yêu cầu chính sửa thông tin

Khách sạn Đức Huy Grand Hotel & Spa

  • Số 072-074 Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai
  • Điện thoại: 0214 3833 229
  • Hotline: 0846 880 633
  • Email: duchuygrandhotel@gmail.com

Cách 2: Khách hàng truy cập trên web: duchuygrandhotel.com và trực tiếp thay đổi thông tin đăng ký tham gia bình luận hoặc đặt phòng của mình.